O NAS

Jesteśmy katolicką grupą Odnowy w Duchu Świętym Misericordia spotykamy się przy parafii Św. Anny w Zabrzu. Istniejemy nieprzerwanie od 1983 r., a pierwszym opiekunem był ks. Hubert Chudoba. Obecnie opiekę duszpasterską sprawuje ks. Krzysztof Wycisk. Członkami naszej grupy są osoby w różnym wieku, z różnych stanów i środowisk, grup zawodowych oraz różnych parafii a nawet diecezji. Grupa Odnowy w Duchu Świętym Misericordia liczy około 25 osób. Celem naszego istnienia jest uwielbienie Boga poprzez otwieranie się na działanie Ducha Świętego oraz wsłuchiwanie się w Jego działanie poprzez dary i charyzmaty, oddawanie czci Bogu w modlitwie spontanicznej i równoczesnej a także charyzmatycznej i wstawienniczej. Mamy pragnienie budowania Wspólnoty miłości szczególnie przez wspólną Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu, spotkania modlitewne z rozważaniem Słowa Bożego oraz uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach ewangelizacyjnych w parafii i diecezji. Staramy się budować nasz rozwój duchowy i pogłębiać świadomość chrześcijańską poprzez własną formację realizowaną pod opieką kapłana oraz podejmowanie różnych posług i dzielenie wiarą w małych grupach. Nieustannie jesteśmy otwarci na nowe osoby mające podobne pragnienia trwania w bliskości naszego Pana a także na ludzi poszukujących drogi do Boga.