ROZWÓJ DUCHOWY

  • Nasza formacja

Nasza wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Misericordia, oprócz spotkań na modlitwie proponuje równolegle pracę nad rozwijaniem i umacnianiem więzi z Bogiem poprzez poszerzanie wiedzy i świadomości o sferze duchowej. Obecnie odbywa się to w ramach zaplanowanego cyklu konferencji / katechez, tworzących spójną całość. Konferencje wygłaszane są przez zaproszone osoby duchowne oraz świeckie w przystępny sposób, zrozumiałym językiem. Staramy się aby to świeccy dzielili się swoimi doświadczeniami, wiedzą i świadectwem życia aby ubogacić i umocnić naszą wiarę. Główne myśli z konferencji są też tematem rozmów i dzielenia się własnym doświadczeniem w trakcie spotkań w małych grupkach. W ten sposób staramy się tworzyć spójną całość aby dotknąć „teorii” oraz „praktyki” naszego życia.” Aktualny rok liturgiczny poświęcony jest szczególnie zgłębianiu działania Ducha Świętego w życiu Kościoła. Dlatego i nasza grupa włącza do swojej formacji tą szeroką i głęboką tematykę abyśmy przyswoili również poprze intelekt bardzo istotne kwestie naszej wiary.

NASZ PLAN FORMACYJNY NA NAJBLIŻSZY CZAS:

  • Szczególny czas dla nas - rekolekcje

Proponujemy uczestnictwo w ciekawych i szczególnie ubogacających rekolekcjach w okresie letnim oraz zimowym. Aby uczestnictwo w rekolekcjach było jak najbardziej owocne mamy możliwość wyboru odpowiedniego dla każdego z nas poziomu, na którym ja lepiej możemy się formować.  Dla całej naszej grupy organizujemy również własne dni skupienia, najczęściej w okresie Adwentu oraz Wielkiego Postu. Jest to szczególny czas na oderwanie się od galopującej codzienności i czas na dłuższe spotkanie we wspólnocie ludzi wiary. Nie zapominamy też o integracji wewnątrz naszej grupy, organizujemy wspólne wyjazdy w plener aby pobyć ze sobą i budować wspólnotowe relacje.

  • Służymy

Bycie we wspólnocie nie oznacza dla nas zamykania się na ludzi obok nas. Wyznawana wspólnie wiara musi mieć potwierdzenie w świadectwie życia poprzez pomoc bliźnim i stałe służenie. Nasza grupa podejmuje posługę w kaplicy szpitala klinicznego w Zabrzu przy ul. 3 maja 13. Szczególnym rodzajem posługi jest prowadzenie regularnych wieczorów uwielbienia w kościele Św. Anny w Zabrzu. W każdy, trzeci poniedziałek miesiąca po popołudniowej Mszy Świętej chwalimy moc i dobroć naszego Pana. Wieczory uwielbienia są otwarte i Jezus czeka z otwartym sercem na każdego.