SPOTKANIA

Spotkania grupy Odnowy w Duchu Świętym "Misericordia" odbywają się w każdy poniedziałek, oprócz trzeciego, w salce parafialnej przy kościele św. Anny w Zabrzu od godziny 19.00. Natomiast w trzeci poniedziałek miesiąca zapraszamy na parafialną Mszę św. o godzinie 18.00 a po niej na "Wieczór Uwielbienia".

Spotkania mają charakter modlitewno - formacyjny dlatego podstawowymi elementami są modlitwa spontaniczna, konferencja lub katecheza, grupy dzielenia oraz modlitwa wstawiennicza. 

Modlitwa spontaniczna jest spotkaniem z Bogiem w prostocie serca. Inaczej mówiąc stajemy w obecności Bożej i w swobodny sposób, własnymi słowami mówimy Mu o tym, co jest w naszym sercu, czym żyjemy, czego potrzebujemy, za co dziękujemy. Nie skupiamy się jednak tylko na sobie, ale oddając Bogu to wszystko co jest dla nas ważne kierujemy jednocześnie wzrok na Niego uwielbiając Go. Dlatego w centrum modlitwy jest czytanie fragmentu Słowa Bożego i rozważanie go. W modlitwie spontanicznej nie tylko my mówimy do Boga, ale też słuchamy, co Bóg mówi do nas. Uwielbienie stanowi trzon modlitwy spontanicznej, gdyż jest najbardziej bezinteresownym uznaniem, że Bóg jest Bogiem i chcemy oddawać Mu chwałę nie ze względu na to, co czyni, ale dlatego, że JEST (por. KKK 2639). W uwielbieniu często pomagają nam pieśni oraz modlitwa w językach.

Konferencje lub katechezy wygłaszane przez księży lub osoby świeckie stanowią ważną część naszych spotkań, gdyż pobudzają nas do wzrostu zarówno w sferze duchowej jak i innych sferach naszego życia. W zależności od potrzeb, które dostrzegamy, konferencje mogą dotyczyć zagadnień związanych z nauczaniem Kościoła, życiem duchowym, problemami codziennymi, relacjami. Konferencje mają nas ukierunkować na nasz całościowy rozwój. 

Grupy dzielenia są tą przestrzenią, w której w kilkuosobowym gronie możemy podzielić się własnymi doświadczeniami, przemyśleniami, wątpliwościami. Podczas spotkań w grupach dzielenia nie prowadzi się dyskusji, nie poucza innych, nie udziela rad i nie komentuje wypowiedzi innych, ale w zaufaniu słucha się innych i mówi tylko o sobie.

Modlitwa wstawiennicza jest odpowiedzią na słowa Jezusa "módlcie się jeden za drugiego" (Jk5,16) i zarazem okazaniem drugiej osobie miłości przez zanoszenie do Boga prośby w jej intencji. Jest to niezwykle skuteczna forma modlitwy, dlatego chętnie modlimy się wstawienniczo za każdą osobę, która takiej modlitwy potrzebuje.

Wieczór Uwielbienia ma miejsce w kościele raz w miesiącu, w trzecie poniedziałki po Mszy św. o 18.00. Jest to moment, w którym w sposób szczególny chcemy usiąść u stóp Pana i adorować Go.

Spotkania naszej grupy mają charakter otwarty. Każdy w dowolnym momencie może przyjść. Nie ma znaczenia wiek, zawód, status społeczny ani to, jak blisko Pana jesteś lub jak daleko, czy spotkałeś już w swoim życiu Boga czy wciąż Go szukasz, nie ma znaczenia to, jak dziś wygląda Twoje życie i z czym się zmagasz. Niezależnie od tego, w jakim momencie swojego życia teraz jesteś, poczuj się zaproszony na spotkanie naszej grupy. Być może odnajdziesz tu przestrzeń Twojego spotkania z Bogiem i miejsce Twojego rozwoju.