spotkania naszej wspólnoty

Spotkania wspólnoty Misericordia w Zabrzu odbywają się nadal w poniedziałki o godz. 19.00 w salce domu katechetycznego parafii Św. Anny przy ul. 3 maja 18.

 

U nas znajdziesz:

  • modlitwę spontaniczną

 

  • uwielbienie Boga  

 

  •  rozważanie Słowa Bożego

 

  • stałą formację duchową poprzez ciekawe konferencje i spotkania w małych grupach

 

  • modlitwę wstawienniczą

 

  • dni skupienia oraz spotkania integracyjne

 

  • uczestnictwo w Seminariach Odnowy Wiary

 

Zapraszamy!